top of page
Aile Fotoğrafçılığı

من الأطفال
الانفصال عن الأسرة

8. Sayfa

 Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.tekvandoakademisi.com/        https://www.risaleinurakademisi.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir çocuğun artık aileden yani
anne ve babadan kopması


Bir önceki sayfadan da
anladığımıza göre,
bey efendiler 
kendilerini eğitme yerine,
tembelliklerinden dolayı,
işin kolayına kaçmak için,
genelde havale yöntemini
tercih ediyorlar.

Konuya girmeden önce
iki kelime üzerinde
durmamız gerekiyor

      Doğru anne : Hakkın istediği gibi
anne olmak, 

İyi Anne : Halkın istediği gibi
anne olmak

Halkın istediği anne nasıl şekilleniyor?
    Bunlar genelde nefisperest anne modelidir
bunlarda bu anneliği
tv ve dizilerden öğrenmektedirler.

 Hanım efendiler, 
şefkatlerinden ve
doğru anne olma yerine
eşlerine nazaran
iyi anne
olmayı seçen
anneler ve
hanım efendiler
bunu bir süre daha
devam ettirirler.

Çocuklardaki
ergenliğin başlangıcından
bir müddet sonra annelere,
eşlerinden beklenen destek
gelmediğinden, yorgunluğun 
etkisiyle anneler de genelde 
havale yöntemini
tercih ediyorlar. 

Bir çocuğun artık
aileden yani 
anne
ve babadan kopması
tahakkuk ediyor.

Babanın ilk havale
fikrini kullanması
aslında çocuk dünyaya
geldiğinde başlar.

Fakat
Hanım efendiler 
çocuk dünyaya
geldiğinden beri
aşırı şefkatten 
çocuk sevgisine
START !
bey efendiler e
Bir Dakika /
STOP !
dediler mi ?

Yani
hayat müşterek.
Ve örneğin
ortak çocuğumuz
dünyaya geldi.
Günde bir defa 
ortak çocuğumuzun
 altını alma işi,
bey efendiyede
ait olduğunu,
Hanım efendiler
bey efendilere
anlattılar mı ?

Annelerin
çocuğa olan
aşırı sevgisinden dolayı
genelde HAYIR !

Çocuk bir yaşına geldi.
Artık yatarken pijamasını,
ve bir yere giderken de 
üstünü sen giydir,
diye bey efendilere
dediler mi ?

Aşırı sevgiden dolayı
yine genelde HAYIR !

Sonra çocuk iki yaşına
geldi ve yemek yendikten
sonra baba,
tüm bulaşıkları yıkayıp,
kurulayıp ve kaldırırken, 
çocuğununda görmesi için,
anne, müşterek hayatın
gereği olan,
bu bulaşık yıkama işini,
bugün de sen
yap diye hiç söyledimi ?

Genelde HAYIR !
Çünkü anne bunu
zaten kabullenip
üzerine almış.

Çocuk üç yaşına
geldiğinde
evin hanımı,
babaya hiç şöyle
demiş mi dir ?

Ben dört senedir
uygulayarak
bir sofranın,
nasıl kurulması
gerektiğini
sizlere senelerdir
uygulamalı
olarak gösterdim.

Yani ben yemek yaparken
çocuk ile beraber artık
sofra kurmayı çocuğa
sen yaparak öğretmelisin

Ve bundan böyle,
onunla beraber düzenli
sofra kurup
ve toplama
işini sizler yapıyorsunuz, 
diye hiç söylemişmidir ?

Bir baba evde hiç bir
iş yapmadığı
nı gören
çocuklara,
anne babaları
ne öğretmiş olurlar ?


Bu 3 yaşındaki çocuk
oyuncakları bile bir düzene koymaya çalışıyor.
Acaba neden ?

Bir şeylerin
farkında mısınız ?

Yeni evlenen ataerkil
babaları dahi,
bazen eşleri
çocuklarıyla beraber
eğitmek zorunda

kaldıklarını
hissediyormusunuz ?

Acaba neden ?
Ve neler farklı yapılmalıydı ?

Evlerde babadan destek
almayan anneler,

zamanla eşlerinle
neden sorun yaşarlar ?

Anne babasından
görmemiş taze babalar,
zaman değişmiş,
yaşanan çağa
ayak uyduramamış

ailelerdeki babalarla,
anneler daima sorun yaşarlar.

Müşterek hayatta
annenin işleri evde
çoğalmış, hatta
belki annede artık
çalışma zorunda kalmıştır.

Bunu hesaba katmayan
babalar vazife oldumu çağa 
ayak uydurmayı sevmezler.
Fakat ödül, menfaat, rahat
yeni teknolojik araba,
telefon oldumu çağı
geçmek isterler. 

Veya sanki o dört
yaşı
na gelen çocuk
sırf annenn çocuğu ?

Sonra 
beş yaşına gelen
çocuk sahibi
anne babalardan,
evin hanımı,
babaya hiç söyle
bir şeyler söylemişmidir ?
Ben beş senedir
uygulamalı olarak
çamaşır makinesine 
 çamaşırları atar ve
yıkayıncada çıkarır asarım.
Çamaşırlar kuruyunca
ütülünecekleri ütü sepetine
katlayıp koyduktan sonra
sırayla ütüleyip dolaba
yerleştiririm.

Bir kadın gençken
evdeki işleri,
sadece kendi işiymiş
gibi hep yanlız
üstlenirse, ...
erkek de evde
vazifeler üstlenmeye
genç yaşlarda alışmamışsa...
Hatta 
anne babası
genç babaya
alıştırmamışsa,
yaşlandığında hiç bir
şey yapamaz.
Ve erkekler
daima işin kolayına 
kaçmaya alışır.
 
 
 
 
 
 
 

Çocuklar 5 - 6 yaşına geldiğinde ... olması gerekenler resimdekiler.

Olmuyorsa ...

Ergenlikten sonra,
artık evde rüzgar
farklı esmeye başlar.

Bundan sonra evde
çakışmalar başlar.


Artık
baba anneyi,
anne de baba
suçlamaya başlar.

Hele de çocuk ergen
olmaya başladığında ...

Anne - baba
kendi çocuklarından
korktuklarından veya
kaçar gider diye, veya
farklı yollara düşer diye,
veliler ergenken çocuğa fazla
bir şey söylememeye 
başlarlar.


İşte çocuk bu noktada
asıl felakete terk edilir !!!


Bunu hisseden genç,
artık anne babanın 
korktuğunu anlar.
 
Velilerde
eski disiplin gücü
kalmadığını, velilerin
çabuk pes ettiğini
veliler hissettirmemeli.

Anne babalar
Çocuğa nasihat yerine 
kendilerini eğitme
yoluna girme
yerine, 
birbirlerine söylenme
dönemi başlatırlar.

Hatta bazen karı kocanın
birbirlerine saygıları
kalmaz.

Kendilerini
geliştirme yerine,
işin kolayına kaçıp,
eşler birbirlerini suçlamaya
başlarlar.

Terbiye sınırları aşılır.
Bir tembellik uğruna ... ve
düzenli eğitim almama
inadı yüzünden ...
Çocuklar 8 - 9 yaşına geldiğinde ...olması gereken resimdekiler.

Fakat olmuyorsa ...

Evde artık 
3. Dünya savaşları
çıkmaya başlar.
 
Zamanla
o çakışmalar da
azalır.

Artık veliler
eli kolu bağlı olduğunu
zannederek 
felaket haberleri
beklemeye başlarlar sanki.

Önce hep
anneler kaygılanır.
Telaş yaparlar.
Kendilerini eğitim
hareketine geçirme
yerine, babay
ı harekete
geçirmek isterler.

İcraat yerine ve
doğruları yapma yerine
babaya söylenmeye
başlarlar.


Babalar da
eğitim alma
yerine yapılması 
gereken
eğitimleri almayarak
veya ne yapılması gerekeni
bilmediklerinden :
''Gidip ayağını mı kırayım,
Eve mi hapsedeyim''

gibi terslemelerle
hanımı susturma
yoluna girerler.
Çocuklar 11 - 12 yaşına geldiğinde ...olması gereken resimdeki.

Olmuyorsa ...

Kendilerini
eğitme yolunu
yine seçmeyerek,
''Bu yaştan sonra
talebe gibi çocuk gibi
eğitim mi alacağız ?''

diyerek kendilerini yine 
geliştirme yolu, kendilerine
bir türlü yakıştıramazlar.
Eli kolu bağlı olduğunu
zannederek 
felaket haberlerini
beklenmektedirler.

Çocuk ergenlik çağından
sonraki dönem
e
geldikten bir müddet sonra,
artık veliler evladına
en azından
sadece okul işlerinde
ciddiyet göstermelerini
telkin ederler.

Aynı ciddiyeti ahlaki ve
manevi egitimde
göstermemektedirler.
Yeter ki okulunu düzgün 
yapsın yeter,

demeye başlarlar.

Bunun en güzel belirtisi :
Çocuğun Allah'ın emri
olan beş vakit
namaza karşı 
vaktin
ilk vaktinde namazını
kılmayı bilmemesi
veya geciktirebilmesidir.
Çocuklar 14 - 15 yaşına geldiğinde ...olması gereken resimdeki.

Olmuyorsa ...

Ayrıca bir genç kendini
manen geliştireceği
bir
eğitim programına tabi
olmayı, velisinden
görmediğinden
yapamıyorsa, 

demek anne baba
yeterince ilmi ve
dini hassasiyeti
yaşayarak
zamanında
göstermemiş
demektir.

Belki velilerin
verdikleri eğitimlerinde 
seçtiği yollarda
nebevi yöntemlerden
istifade edememiş de
olabilirler..

Dar-ül Erkam ve
Suffa Vakfındaki
Allah Resulünün
yöntemleri,
burada velilere ve
gençlere güzel ışık
tutabilecektir.

Ayrıca
hadislerce rivayet edilen
ve her 100 senede bir
gelecek olan
mücedditlerin 
manevi
tefsirler
inden ve
onların tavsiye ettikleri
yöntemlerden
ve eserlerinden de
istifade edilmesi
ihmal edilmemelidir.
(Hele de bu enaniyet asrın da)
https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/muceddid
Batıdaki 95 yaşındaki büyük nine ile 86 yaşındaki büyük dedeler bakın neler ile meşgul ?

Bu mihvalde
vazifeden kaçmanın
bedeli veya ad
ı

nedir ?


Bu dönemde anne ve
babaların tembelliklerine
gerekçeleri aslında
hep aynıdır :

"Kocaman adam oldular.
Hala ben mi nasihat
edeceğim.
Zaten dinlemiyorlar,
Kendi bildiklerini yapıyorlar"

gibi ifadelerle acziyetini
ve çaresizliğini 
ilan ile beraber,
çocuklarla karşı karşıya
gelmeyip ceddelleşmekten
korkup kaçma
yolunu seçebiliyorlar...
Bu da tam iflas etmenin
dünyaya ilanı demektir.

Artık veliler hala kendini
eğitme yerine
 vazifeden kaçmak için,
başka başka yöntemler
aramaktadırlar.

Ve nitekim
bu havale yöntemleri,
aile meclisinde görüşülür
ve çocuk bir eğitim kurumuna
camiye veya derneğe
devredilmesi
veya yatılı bir yere verilmesi
uygun görülür.

Bu karara genç
ikna edilemezse,
demek evde idareyi
artık gençler ele
almış
demektir.

Son ümitlerden biri de,
ergen olan gence bir
abi veya bir abla
bir hoca bir rehber
bir eğitimci gibi
birinin herhangi bir
yerden bir haber rast 
gelse
de bir de onu
deneyelim gibi
şeyler denenir.
 
Çünkü önce
bizden geçti artık gibi
ifadelerle kendilerini
dramatik realiteye
alıştırmaya başlarlar.
Yani yine kendini kandırmaya
avutmaya ​devam edilir.

Çocukların üzerindeki
etkilerini kaybeden
anne babalar,
çocuklarının felaket
haberlerini
küçük küçük değil,
artık büyük büyük
duymaya veya
hissetmeye başlarlar.

Anne ve babalar
artık bazı şeyleri belki
farklı yapmaya
karar verirler.

İyi niyetli ebeveynler 
biraz daha çaba gösterip
belki kendilerini güya
eğitmeye başlamak isterler.
 

Fakat yine hala bilgi
olmadığından nereden ve
nasıl başlayacaklar
ını
bilemezler. 

Yapsalarda yine işi
gerektiği gibi değilde,
üstünkörü veya
kerhen yaparlar.

Bu noktadan sonra
çoğu zamanda gençler
kendi haline bırakılır.
Artık felaket haberleri
beklenmektedir…

Hele de bir genç lise
veya üniversite okuyorsa, 
onların artık
dokunulmazlığı var ...
(sanki)

Sanki o genç büyüdü
tam bir yetişkin
olmuş gibi hiç bir
şey söylenmez. 

Bu durumu hisseden
ve bu konuda çok
zeki olan gençler,
(yine fırsat kollayan
şeytanın
yardımıyla)
durumu su-i istimal
etmeye başlarlar.

Ve çocuklar anne
babadan koptuktan sonra,
maddi manevi aileden de
kopmaya  başlarlar.

Resimdeki büyük anne gibi
yaşınız eğer 63 den büyükse
ve hala benden geçti demeyip
tembelliğinizi arttırmak
istemiyorsanız,
aklınızı başınıza alıp ve
ilim, öğrenmenin
beşikten mezara kadar

olduğunu da hatırladıysanız...

Ve size zorda gelse...
kendinizi yinede
eğitmek isteyen
aile fertleri için
ciddi gerekli eğitim
malzemeleri
ni
ilgili kişilerden veya
sitemizdeki malzemeler
bölümündeki
videoyu
oynatarak öğrenebilir
ve şimdiden yavaş yavaş
temin etmeye
başlayabilirsiniz. 
Sayfa 18 de    Gerekli Kırtasiye Malzemeleri    diye video vardır               
 
Bundan böyle
artık kendinizi
eğitmediğiniz de,
topluma ve en kötüsü
ailenize ve evlatlarınıza,
ne kadar zararlı şahsiyetler
olabileceğimizi yavaş yavaş
anlamaya başlıyor muyuz ?

Muhakkak nefsiniz
bunu kabul etmeyecektir.
Halbuki 
“Beşikten mezara kadar
ilim tahsil edin” 

Hadis-i Şerif’inden hareketle
başlamamız gerekmektedir.

Önceki sayfalarda da
ifade edildiği gibi
konu gayret oldumu,
ya bahanelere
ya hastalıklarımıza 
ya da yaşlığımıza
sığınırız.

Bunların da
bizim gibi eğitimcilere
tesir etmedigini

hisseden büyükler
hemen ''üç maymun''
oynama yöntemini denerler.

Ben bilmem
Ben duymadım
Ben görmedim
Kaçmak yok !!!         Buraya gel !      3 Maymunu oynama

Ben anlamazsam
sorar öğrenirim.
Malesef
bu numaralarda 
Nefis ve Şeytandan.

Vazifelerimizden
kaçmaya çalışmadan ve
bu diyardanda gitmeden
ya bu deve güdülecek
ya bu deve güdülecek !!!Tekrar !
Nefsinize
zorda gelse,

kendinizi yine de
eğitmek isteyen
aile fertleri
için
asgari gerekli eğitim
malzemelerini videoyu
oynatarak öğrenebilir
ve temin etmeye
başlayabilirsiniz.

1.jpg
Amblem-Aile-1.jpg

المدرسة في المنزل يبدأ -08

08- Okul evde başlar - 8
00:00 / 19:16
شعار-Family-1.jpg

من فضلك أدناهفيديويوالصفحة بأكملها بعد القراءةثم شاهد. و كل صفحةبعد القراءة12 سؤال, "في كل صفحة.تبدأ المدرسة في المنزل"بعد الاستماع للتسجيلات الصوتية12 سؤال و الأتى فيديوبعد المشاهدة12 سؤاليكون عن مجموع 36 سؤالا لا تنس إزالته.

عادة المماطلة 
(آدم جونيش&نبسب;)

 
 
 

 انتباه ! 
لكباسم التنوع في أنشطتك التعليميةبديلممكن ان يكونالأشخاص في مقاطع الفيديو هذه جوجل أسمائهم عندما تبحث في محركات البحث مثلأكثر مختلفة وتتوفر أيضًا مقاطع فيديو مفيدة يمكنك السماح لهم بمعرفة ما تجده مختلفًاتجد إيجابيةويمكن أيضا الاستفادة من جوانبها المفيدةأنت.
 

ثلاثة أشياء مهمة نريدها من المشاركين:  
01 - هذا البرنامجنصيحة لمن حولك إذا أعجبك بما فيه الكفاية واستفدت منه ،
02 - في اجتماعات أصدقائكالمواضيع التي تتحدث عنها من الآن فصاعدا إذا قمت بتضمينه بين , 
03 - نفسك  في التنمية  ,نصيحة  لا تعطي  بدلا من ذلك , على الموقع  ماذا قيل  يستمعص & نبسب؛ و يتقدمإذا كنت تريد،  &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; وهذا يعني أن هذه الدراسة قد حققت هدفها. نراكم في البرنامج القادم... 

bottom of page