top of page
Aile Fotoğrafçılığı

Current our situation

Page 5

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.tekvandoakademisi.com/        https://www.risaleinurakademisi.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir gerçek var.
Oda : “Başarılı
çocukların arkasında ,
başarılı
veliler ve
eğitimciler vardır”.
 
“Başarılı çocukların
arkasında ,
başarılı veliler
ve eğitimciler vardır”.

Bazen Allah vergisi olan
zekayı çocuk iyi kullanır,
ve dış etkenlerin yardımıyla,
çocuklar hayatta
kısa vadeli de olsa
belki dünyevi noktadan
başarılı olabilirler.
Hatta iyi de üniversite
bitirmiş
dahi olabilirler.
Fakat 
Dünya - Ahiret
dengesi
ni
kurmakta zorlanıyor
ve 
zamanı insanlık ve
Allah adına 
düzenli ve
verimli kullanmayı
bilmiyorlar.

Bu çocukları veya velilerini
ne kadar başarılı sayabiliriz ?
Bir düzen kurmak derken
bir gerçeği hatırlatmadan
geçmeyelim. O da şu :

“Düzenli ailelerin çocukları,
genelde düzenli ve
başarılı oluyor”.Düzen
siz ve plansız
ailelerin çocukları 
genelde
başarısız ve çok problemli
oluyorlar.

Üniversite bitirmiş veya
maddi imkaları çok olan
bir ailede, fertler
eğer yaratıcısına
yani Allah’a hakiki kul
olamamışlarsa,
bu veliler veya evlatları
ne kadar başarılı velidirler
veya ne kadar başarılı
evlattırlar ?

Böyle tek dünya
yönlü insanlar,
başta anne ve babalarına,
sonra öğretmenlerine
ve arkadaşlarına 
dolayısıyla çevreye ve
topluma zarar veriyor.

Zaten atasözümüz de der ya : 
“Bir cahilin, 
yedi köye zararı vardır”.
( Diplomalı olsa bile )

Veliler daima kendilerini
geliştirmediklerinden
ve eski bildiklerini 
güncellemediklerinden
hiç bir zaman evlatları için
iyi bir örnek olamıyorlar.

Kendilerini geliştirememiş 
velileriyle beraber
yaşayan çocuklar, 
zamanla velilerinin
yanlış meziyetlerini
kopyalıyorlar.

Çocuklar küçük
yaştan beri velilerinin
hatalarıyla ve 
eksiklikleriyle beraber
büyüye büyüye
hatalara alışıyorlar.

Büyüklerini böyle
tembel gören
ve yaşayan evlatlarda
devamlı yanlış davranışlara
şahit olduklarından,
kendilerini geliştirmemek
gibi bir çok yanlış ve
olumsuz davranışları
kopyalamaya alışıyorlar. 

Onun için eğitimde
kurallardan biridir :
Bazı çocuklar
belli noktalarda

velilerinin aynasıdır. 

12.jpg
17.jpg

Mom dadof 
regular updateme
or themselves 
comesraisingto its activity,
at the timeslamaworn 
deadsturdiclearlife 
sartBecause of this, 
before ownyour shortcomingsof
can't realizes.

Parents biasedslari
or ignorancebecause of their
or becomesthe ones they toured
life conditions because of, 
çchildren are youngerçjust in case
At first it was too much 
They are not disturbed.

But
in timeçin children
copying their parents
appearing as,
behaviors disorders
emergeçwe leftça
parentsuncomfortable
being
oh basThey are.

For example
during school periods
or societyin
çThere is something wrong with your childrens
turnoverslari
Is itswhen committed,
More and more parents 
çarrow don't be disturbedeither
basThey are.

at this point
parents again
don't change themselves
instead çyour children
mistakes cover up
method
ni using,
again hiding and
We went to coverçto
expertsit doess.

his jobçin old times
they say:
"The one who closes his eyes,
wrong
I"z makes night for himself"
 

8.jpg

Lütfen sevgili
anne baba
lar
Lütfen kendinizi 
düzenli güncelleyin. 
Kendinizi geliştirme
faaliyetine lütfen
zamanında başlayın.

Yoksa oluşturduklarınız 
hayat şartlarından dolayı, 
önceleri kendi
eksikliklerinizin
farkına varamıyorsunuz.
Sonra iş işden
geçmiş olabiliyor.

Velilerin yanlışları
veya cahillikleri 
ve oluşturdukları hayat
şartları
yüzünden, 
çocukları daha küçük diye
önceleri velileri fazla 
rahatsız etmiyor.

Zamanla çocuklarda
velilerini kopyalama suretiyle
görünen davranış
bozuklukları,
ortaya çıktıkça,
sizleri rahatsız
etmeye başlayacaktır.

Örneğin, 
çocuklar küçük yaşlarda 
toplum hayattına  
​ilk dahil olamaya
başladıklarından sonra,
ilk yanlış devranışları
fark edilmeye başlarlar.

Zamanla
ebeveynleri gittikçe
daha çok rahatsız
etmeye
 başlar.

Bu noktada veliler
yine kendilerini
değiştirme
yerine 
çocukların hatalarını 
örtme yöntemini 
kullanarak hataları
gizlemede ve örtmede
gittikçe uzmanlaşıyorlar.

Onun için eskiler
yine şöyle derler :
"Gözünü kapayan,
yanl
ız kendine gece yapar"

Bu vesileyle
"Gözünü kapama" yerine
toplumun temelini
ve aile kurumunu
iyi anlamak lazım. 

Aile,
toplum hayatının
temelidir.

Bir başka
ifadeyle,
Aile,
saadetin
temelidir.

Cemiyet 
hayatındaki bozukluklar,
aile hayatındaki
bozuklukların ve
dengesizliklerin
bir uzantısıdır.

Bu itibarla nesillerin
ilk terbiye ocağı olan,
aile yuvalarının
sağlam esaslara bağlı
olarak kurulması
her şeyden
önde gelir.

Dünya ve Ahirette
insanlığın saadetini
esas alan dinimiz,
aile hayatına,
karı koca ve
çocuklar arasındaki
münasebetlere pek büyük
ehemmiyet verir.

Bu münasebetlerin
Allahın vahiy ışığında,
Peygamberimizin Sünneti
çercçevesinde kurulması
nıemreder.

İlahi kader
inaile çatısı altında
bir araya getirdiği fertler,
ancak bu husustaki
prensipleri tatbik ederek, 
münasebetlerini
ona göre tanzim eder,
ahenk ve huzur içinde 
yaşama imkanına
kavuşabilirler.

İslamın,
aile fertleri arasında
kurduğu münasebet,
kısa ve geçici bir
dünya hayatı ile
sınırlı değildir.

Bu beraberlik
dünya hayatından öte,
ebedi bir hayata
uzanmaktadır.

Bunun için Peygamber
Efendimiz (A.S.M.),
çocuk yetiştirmeyi,
arkası kesilmeyecek
bir iyilik ve sevap kaynağı
olarak ifade eder.

Aile yuvalarını
saadet merkezleri
yapmanın yolu,
oralarda dini ve manevi
hayati hakim 
kilmaktan gecer.

Yuvalarınızı,
bir nur ve irfan merkezi
ve ilim mektebi yapmak
elimizdedir.

Böylelikle
Kuran nuru ve
Peygamber Sünneti ile
yetişmiş olan nesiller,
hem dünyada
insanlığa huzur getirmiş,
hemde ahirette
anne ve babalarına
sevap ve nur
kazandırmış olurlar.

 İlm-i 
gerçeklerin yanısıra,
Kur`an nuru ve
Peygamber Sünneti ile
tam yetişmiş olan nesiller,
eğitimde ki eksiklikler
meydana çıkaracaktır.
 

School starts at home -05

05 - Okul evde başlar - 5
00:00 / 18:21

Please belowvideoyuentire page after readingthen watch. And every pageAfter reading at least  12 questions, On every pagethat "School starts at home"After listening to the audio recordingsleast 12 questions and the following videoAfter watching at least  12 questionsto be about total of 36 questions Don't forget to remove it.


Oh Mommy BThank you Aaahhh  
(Prof. Dr. Sıtkı Aslanhan)

 
 
 
 Attention ! 
to youin the name of diversity In your educational activitiesalternativecould be
people in these videos google their names When you search on search engines like
more different andUseful videos are also available You can let them know what you find different, you find positivecan also benefit from its beneficial aspectsyou are.
 

bottom of page