top of page
Aile Fotoğrafçılığı

Şu an ki Halimiz

5. Sayfa

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.tekvandoakademisi.com/        https://www.risaleinurakademisi.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir gerçek var.
Oda : “Başarılı
çocukların arkasında ,
başarılı
veliler ve
eğitimciler vardır”.
 
“Başarılı çocukların
arkasında ,
başarılı veliler
ve eğitimciler vardır”.

Bazen Allah vergisi olan
zekayı çocuk iyi kullanır,
ve dış etkenlerin yardımıyla,
çocuklar hayatta
kısa vadeli de olsa
belki dünyevi noktadan
başarılı olabilirler.
Hatta iyi de üniversite
bitirmiş
dahi olabilirler.
Fakat 
Dünya - Ahiret
dengesi
ni
kurmakta zorlanıyor
ve 
zamanı insanlık ve
Allah adına 
düzenli ve
verimli kullanmayı
bilmiyorlar.

Bu çocukları veya velilerini
ne kadar başarılı sayabiliriz ?
Bir düzen kurmak derken
bir gerçeği hatırlatmadan
geçmeyelim. O da şu :

“Düzenli ailelerin çocukları,
genelde düzenli ve
başarılı oluyor”.Düzen
siz ve plansız
ailelerin çocukları 
genelde
başarısız ve çok problemli
oluyorlar.

Üniversite bitirmiş veya
maddi imkaları çok olan
bir ailede, fertler
eğer yaratıcısına
yani Allah’a hakiki kul
olamamışlarsa,
bu veliler veya evlatları
ne kadar başarılı velidirler
veya ne kadar başarılı
evlattırlar ?

Böyle tek dünya
yönlü insanlar,
başta anne ve babalarına,
sonra öğretmenlerine
ve arkadaşlarına 
dolayısıyla çevreye ve
topluma zarar veriyor.

Zaten atasözümüz de der ya : 
“Bir cahilin, 
yedi köye zararı vardır”.
( Diplomalı olsa bile )

Veliler daima kendilerini
geliştirmediklerinden
ve eski bildiklerini 
güncellemediklerinden
hiç bir zaman evlatları için
iyi bir örnek olamıyorlar.

Kendilerini geliştirememiş 
velileriyle beraber
yaşayan çocuklar, 
zamanla velilerinin
yanlış meziyetlerini
kopyalıyorlar.

Çocuklar küçük
yaştan beri velilerinin
hatalarıyla ve 
eksiklikleriyle beraber
büyüye büyüye
hatalara alışıyorlar.

Büyüklerini böyle
tembel gören
ve yaşayan evlatlarda
devamlı yanlış davranışlara
şahit olduklarından,
kendilerini geliştirmemek
gibi bir çok yanlış ve
olumsuz davranışları
kopyalamaya alışıyorlar. 

Onun için eğitimde
kurallardan biridir :
Bazı çocuklar
belli noktalarda

velilerinin aynasıdır. 

12.jpg
17.jpg

Anne babaların 
düzenli güncelleme
veya kendilerini 
geliştirme faaliyetine,
zamanında başlamayıp 
oluşturdukları hayat 
şartlarından dolayı, 
önceleri kendi eksikliklerinin
farkına varamıyorlar.

Velilerin yanlışları
veya cahillikleri yüzünden,
veya oluşturdukları
hayat şartları yüzünden, 
çocukları daha küçük diye
önceleri fazla 
rahatsız olmuyorlar.

Fakat
zamanla çocuklarda
velilerini kopyalama
suretiyle görünen,
davranış bozuklukları
ortaya çıktıkça
veliler rahatsız
olma
ya başlarlar.

Mesela
okul dönemlerinde
veya toplumda
çocuklarında yanlış
devranışları
şahede edildiğinde,
gittikçe veliler daha 
çok rahatsız olmaya
başlarlar.

Bu noktada
veliler yine
kendilerini değiştirme
yerine çocukların
hatalarını örtme
yöntemi
ni kullanarak,
yine gizlemede ve
örtmede gittikçe
uzmanlaşıyorlar.

Onun için eskiler
şöyle derler :
"Gözünü kapayan,
yanl
ız kendine gece yapar"
 

8.jpg

Lütfen sevgili
anne baba
lar
Lütfen kendinizi 
düzenli güncelleyin. 
Kendinizi geliştirme
faaliyetine lütfen
zamanında başlayın.

Yoksa oluşturduklarınız 
hayat şartlarından dolayı, 
önceleri kendi
eksikliklerinizin
farkına varamıyorsunuz.
Sonra iş işden
geçmiş olabiliyor.

Velilerin yanlışları
veya cahillikleri 
ve oluşturdukları hayat
şartları
yüzünden, 
çocukları daha küçük diye
önceleri velileri fazla 
rahatsız etmiyor.

Zamanla çocuklarda
velilerini kopyalama suretiyle
görünen davranış
bozuklukları,
ortaya çıktıkça,
sizleri rahatsız
etmeye başlayacaktır.

Örneğin, 
çocuklar küçük yaşlarda 
toplum hayattına  
​ilk dahil olamaya
başladıklarından sonra,
ilk yanlış devranışları
fark edilmeye başlarlar.

Zamanla
ebeveynleri gittikçe
daha çok rahatsız
etmeye
 başlar.

Bu noktada veliler
yine kendilerini
değiştirme
yerine 
çocukların hatalarını 
örtme yöntemini 
kullanarak hataları
gizlemede ve örtmede
gittikçe uzmanlaşıyorlar.

Onun için eskiler
yine şöyle derler :
"Gözünü kapayan,
yanl
ız kendine gece yapar"

Bu vesileyle
"Gözünü kapama" yerine
toplumun temelini
ve aile kurumunu
iyi anlamak lazım. 

Aile,
toplum hayatının
temelidir.

Bir başka
ifadeyle,
Aile,
saadetin
temelidir.

Cemiyet 
hayatındaki bozukluklar,
aile hayatındaki
bozuklukların ve
dengesizliklerin
bir uzantısıdır.

Bu itibarla nesillerin
ilk terbiye ocağı olan,
aile yuvalarının
sağlam esaslara bağlı
olarak kurulması
her şeyden
önde gelir.

Dünya ve Ahirette
insanlığın saadetini
esas alan dinimiz,
aile hayatına,
karı koca ve
çocuklar arasındaki
münasebetlere pek büyük
ehemmiyet verir.

Bu münasebetlerin
Allahın vahiy ışığında,
Peygamberimizin Sünneti
çercçevesinde kurulması
nıemreder.

İlahi kader
inaile çatısı altında
bir araya getirdiği fertler,
ancak bu husustaki
prensipleri tatbik ederek, 
münasebetlerini
ona göre tanzim eder,
ahenk ve huzur içinde 
yaşama imkanına
kavuşabilirler.

İslamın,
aile fertleri arasında
kurduğu münasebet,
kısa ve geçici bir
dünya hayatı ile
sınırlı değildir.

Bu beraberlik
dünya hayatından öte,
ebedi bir hayata
uzanmaktadır.

Bunun için Peygamber
Efendimiz (A.S.M.),
çocuk yetiştirmeyi,
arkası kesilmeyecek
bir iyilik ve sevap kaynağı
olarak ifade eder.

Aile yuvalarını
saadet merkezleri
yapmanın yolu,
oralarda dini ve manevi
hayati hakim 
kilmaktan gecer.

Yuvalarınızı,
bir nur ve irfan merkezi
ve ilim mektebi yapmak
elimizdedir.

Böylelikle
Kuran nuru ve
Peygamber Sünneti ile
yetişmiş olan nesiller,
hem dünyada
insanlığa huzur getirmiş,
hemde ahirette
anne ve babalarına
sevap ve nur
kazandırmış olurlar.

 İlm-i 
gerçeklerin yanısıra,
Kur`an nuru ve
Peygamber Sünneti ile
tam yetişmiş olan nesiller,
eğitimde ki eksiklikler
meydana çıkaracaktır.
 

Okul evde başlar - 05

05 - Okul evde başlar - 5
00:00 / 18:21

Lütfen aşağıdaki videoyu tüm sayfayı okuduktan sonra seyredin. Ve her sayfayı okuduktan sonra en az  12 soru, Her sayfadaki "Okul evde başlar" ses kayıtlarını dinledikten sonra en az 12 soru ve aşağıdaki videoyu seyrettikten sonra en az  12 soru olmak üzere toplam 36 soru çıkarmayı unutmayın.


Ah Anne Babalar Aaahhh  
(Prof. Dr. Sıtkı Aslanhan)

 
 
 
 Dikkat ! 
Sizlere çeşitlilik adına Eğitim faaliyetlerinizde alternatif olabilecek
bu videolardaki şahısların isimlerini google gibi arama motorların da arattığınızda
daha çok farklı ve faydalı videolarıda mevcuttur Farklı bulduğunuz şeyleri kendilerine bildirebilir, olumlu bulduğunuz faydalı yönlerindende istifade edebilirsiniz.
 

bottom of page