top of page
Aile Fotoğrafçılığı

Aktuelle unsere Situation

Seite 5

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.tekvandoakademisi.com/        https://www.risaleinurakademisi.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir gerçek var.
Oda : “Başarılı
çocukların arkasında ,
başarılı
veliler ve
eğitimciler vardır”.
 
“Başarılı çocukların
arkasında ,
başarılı veliler
ve eğitimciler vardır”.

Bazen Allah vergisi olan
zekayı çocuk iyi kullanır,
ve dış etkenlerin yardımıyla,
çocuklar hayatta
kısa vadeli de olsa
belki dünyevi noktadan
başarılı olabilirler.
Hatta iyi de üniversite
bitirmiş
dahi olabilirler.
Fakat 
Dünya - Ahiret
dengesi
ni
kurmakta zorlanıyor
ve 
zamanı insanlık ve
Allah adına 
düzenli ve
verimli kullanmayı
bilmiyorlar.

Bu çocukları veya velilerini
ne kadar başarılı sayabiliriz ?
Bir düzen kurmak derken
bir gerçeği hatırlatmadan
geçmeyelim. O da şu :

“Düzenli ailelerin çocukları,
genelde düzenli ve
başarılı oluyor”.Düzen
siz ve plansız
ailelerin çocukları 
genelde
başarısız ve çok problemli
oluyorlar.

Üniversite bitirmiş veya
maddi imkaları çok olan
bir ailede, fertler
eğer yaratıcısına
yani Allah’a hakiki kul
olamamışlarsa,
bu veliler veya evlatları
ne kadar başarılı velidirler
veya ne kadar başarılı
evlattırlar ?

Böyle tek dünya
yönlü insanlar,
başta anne ve babalarına,
sonra öğretmenlerine
ve arkadaşlarına 
dolayısıyla çevreye ve
topluma zarar veriyor.

Zaten atasözümüz de der ya : 
“Bir cahilin, 
yedi köye zararı vardır”.
( Diplomalı olsa bile )

Veliler daima kendilerini
geliştirmediklerinden
ve eski bildiklerini 
güncellemediklerinden
hiç bir zaman evlatları için
iyi bir örnek olamıyorlar.

Kendilerini geliştirememiş 
velileriyle beraber
yaşayan çocuklar, 
zamanla velilerinin
yanlış meziyetlerini
kopyalıyorlar.

Çocuklar küçük
yaştan beri velilerinin
hatalarıyla ve 
eksiklikleriyle beraber
büyüye büyüye
hatalara alışıyorlar.

Büyüklerini böyle
tembel gören
ve yaşayan evlatlarda
devamlı yanlış davranışlara
şahit olduklarından,
kendilerini geliştirmemek
gibi bir çok yanlış ve
olumsuz davranışları
kopyalamaya alışıyorlar. 

Onun için eğitimde
kurallardan biridir :
Bazı çocuklar
belli noktalarda

velilerinin aynasıdır. 

12.jpg
17.jpg

Mama Papavon 
normal aktualisierenMich
oder sich 
kommenSerziehenzu seiner Tätigkeit,
zu der ZeitSlamagetragen 
totSturdiklarich Leben 
SKunstAus diesem Grund 
vor eigenemDeine Mängelvon
Kann es nicht realisierenS.

Eltern voreingenommenSLari
oder Ignoranzwegen ihrer
oder werdenSdie, die sie bereisten
Lebensbedingungen weil, 
CKinder sind jüngerCNur für den Fall
Zuerst war es zu viel 
Sie werden nicht gestört.

Aber
rechtzeitigCin Kindern
ihre Eltern kopieren
erscheint als,
VerhaltenS Störungen
auftauchenCwir sind gegangenCA
Elternunbequem
Sein
Oh baSSie sind.

Zum Beispiel
während der Schulzeit
oder GesellschaftIn
CMit Ihren Kindern stimmt etwas nichtS
UmsatzSLari
Ist esSwenn es begangen wird,
Immer mehr Eltern 
CPfeil lass dich nicht störenentweder
baSSie sind.

an dieser Stelle
wieder Eltern
verändere dich nicht
stattdessen CIhre Kinder
Fehler zudecken
Methode
ni mit,
wieder verstecken und
Wir gingen in DeckungCZu
ExperteSes tutS.

sein JobCin alten Zeiten
Sie sagen:
„Wer die Augen schließt,
falsch
ICH„z macht die Nacht für sich“
 

8.jpg

Lütfen sevgili
anne baba
lar
Lütfen kendinizi 
düzenli güncelleyin. 
Kendinizi geliştirme
faaliyetine lütfen
zamanında başlayın.

Yoksa oluşturduklarınız 
hayat şartlarından dolayı, 
önceleri kendi
eksikliklerinizin
farkına varamıyorsunuz.
Sonra iş işden
geçmiş olabiliyor.

Velilerin yanlışları
veya cahillikleri 
ve oluşturdukları hayat
şartları
yüzünden, 
çocukları daha küçük diye
önceleri velileri fazla 
rahatsız etmiyor.

Zamanla çocuklarda
velilerini kopyalama suretiyle
görünen davranış
bozuklukları,
ortaya çıktıkça,
sizleri rahatsız
etmeye başlayacaktır.

Örneğin, 
çocuklar küçük yaşlarda 
toplum hayattına  
​ilk dahil olamaya
başladıklarından sonra,
ilk yanlış devranışları
fark edilmeye başlarlar.

Zamanla
ebeveynleri gittikçe
daha çok rahatsız
etmeye
 başlar.

Bu noktada veliler
yine kendilerini
değiştirme
yerine 
çocukların hatalarını 
örtme yöntemini 
kullanarak hataları
gizlemede ve örtmede
gittikçe uzmanlaşıyorlar.

Onun için eskiler
yine şöyle derler :
"Gözünü kapayan,
yanl
ız kendine gece yapar"

Bu vesileyle
"Gözünü kapama" yerine
toplumun temelini
ve aile kurumunu
iyi anlamak lazım. 

Aile,
toplum hayatının
temelidir.

Bir başka
ifadeyle,
Aile,
saadetin
temelidir.

Cemiyet 
hayatındaki bozukluklar,
aile hayatındaki
bozuklukların ve
dengesizliklerin
bir uzantısıdır.

Bu itibarla nesillerin
ilk terbiye ocağı olan,
aile yuvalarının
sağlam esaslara bağlı
olarak kurulması
her şeyden
önde gelir.

Dünya ve Ahirette
insanlığın saadetini
esas alan dinimiz,
aile hayatına,
karı koca ve
çocuklar arasındaki
münasebetlere pek büyük
ehemmiyet verir.

Bu münasebetlerin
Allahın vahiy ışığında,
Peygamberimizin Sünneti
çercçevesinde kurulması
nıemreder.

İlahi kader
inaile çatısı altında
bir araya getirdiği fertler,
ancak bu husustaki
prensipleri tatbik ederek, 
münasebetlerini
ona göre tanzim eder,
ahenk ve huzur içinde 
yaşama imkanına
kavuşabilirler.

İslamın,
aile fertleri arasında
kurduğu münasebet,
kısa ve geçici bir
dünya hayatı ile
sınırlı değildir.

Bu beraberlik
dünya hayatından öte,
ebedi bir hayata
uzanmaktadır.

Bunun için Peygamber
Efendimiz (A.S.M.),
çocuk yetiştirmeyi,
arkası kesilmeyecek
bir iyilik ve sevap kaynağı
olarak ifade eder.

Aile yuvalarını
saadet merkezleri
yapmanın yolu,
oralarda dini ve manevi
hayati hakim 
kilmaktan gecer.

Yuvalarınızı,
bir nur ve irfan merkezi
ve ilim mektebi yapmak
elimizdedir.

Böylelikle
Kuran nuru ve
Peygamber Sünneti ile
yetişmiş olan nesiller,
hem dünyada
insanlığa huzur getirmiş,
hemde ahirette
anne ve babalarına
sevap ve nur
kazandırmış olurlar.

 İlm-i 
gerçeklerin yanısıra,
Kur`an nuru ve
Peygamber Sünneti ile
tam yetişmiş olan nesiller,
eğitimde ki eksiklikler
meydana çıkaracaktır.
 

Die Schule beginnt zu Hause -05

05 - Okul evde başlar - 5
00:00 / 18:21

Bitte untenVideoYugesamte Seite nach dem Lesendann schau zu. Und jeden SeiteNach dem Lesen mindestens  12 Fragen, Auf jeder SeiteDas "Die Schule beginnt zu Hause„Nachdem ich mir die Audioaufnahmen angehört habeam wenigsten 12 Fragen und die folgende VideoNach dem Anschauen mindestens  12 Fragenzu sein um insgesamt 36 Fragen Vergessen Sie nicht, es zu entfernen.


Oh Mama BDanke Aaahhh  
(Prof. Dr. Sıtkı Aslanhan)

 
 
 
 Aufmerksamkeit ! 
zu dirim Namen der Vielfalt Bei Ihren BildungsaktivitätenAlternativekönnte sein
Personen in diesen Videos googelt ihre Namen Wenn Sie in Suchmaschinen wie suchen
unterschiedlicher undEs stehen auch nützliche Videos zur Verfügung Sie können ihnen mitteilen, was Sie anders finden, findest du positivkann auch von seinen wohltuenden Aspekten profitierendu bist.
 

bottom of page