top of page
Bayram Günü

6. Sayfa

Şuurlu veliler kendilerini
daima düzenli eğitirler

 Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.tekvandoakademisi.com/        https://www.risaleinurakademisi.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şuurlu veliler kendilerini
daima düzenli eğitirler

Üniversite bitirmiş veya
büyük bir iş insanı olsanız bile,
insanlara örnek
olarak gönderilen,
peygamberlerlerden ve
onlar ile beraber gönderilen
kitaplardan, ciddi
istifade etmeden
insan eğitmeye kalkışanlar,
ne kadar doğru bir iş
yapmış olurlar ?

Ve son peygamberden sonra
hadislerce ifade edilen
 ...
"Ümmetimin alimleri,
İsrâiloğullarının
peygamberleri gibidir."

(bk. Razi, Tefsir, VIII/302; Neysaburi, Tefsir: I/264; Keşfu’l-Hafa: II/64)
Hadis-i Şerif gibi ve yine
başka bir hadisçe
ifade edilen
 ...
"Şüphesiz ki,
Allah her yüzyılın
başında bu ümmete
dinî işlerini yenileyecek bir
müceddid g
önderecektir.".
Ebu Davud, Melahim, 1.
gibi böyle
Hadis-i Şerifler de varken,
insanlara örnek olarak
her asır da gönderilen
mücedditlerden ve

ve onların yazdıkları
Kuran tefsirlerinden
ciddi istifade
etmeden

evlat yetiştirmeye
kalkışanlar malesef
cahil kişiler gibi değilde,
sırf ilmi ve pedagojik
gerçeklerin yanı sıra
ilahi ve nebevi 
usullerede başvurmaları
daha faydalı olmazmı ? 

(Hele de bu enaniyet asrın da)
 


Atasözlerimiz der ya :
“Bir cahilin,
yedi köye zararı vardır”.

Evlatlarının cahillikleri
yüzünden veya
çocuklarının yanlış
davranışlarının sonucunda
velilerin sıkıntı çekmemesi
veya ezikliklere maruz
kalmaması için,
aileyi maddi ve en önemlisi
manevi belli bir düzene
belli bir plana koymak
gerekmektedir.

Bu durumda akla genelde
şöyle bir soru gelmektedir :
Bir aile,
istenilen maddi ve manevi
bir düzene nasıl girer ?

Atasözümüzün dediği gibi :  
''Perşembe`nin gelişi
Çarşamba'dan bellidir''  


Ailede düzen,
hedefler belirleyip bir
program yapmadan gelmez.
Ailede çocuk eğitimini,
sadece bir kişiye yani
sadece anneye
veya teyzeye daha olmadı
amcaya veya dayıya
yüklemeyle gelmez.
Çünkü atasözümüzün
dediği gibi:
El, elin işini ,
türkü söyleyerek yapar“.

 


Ailede düzen ,
sorumluluk veya mesuliyet
gibi değerleri,
her hangi bir eğitimciye
veya hocaya veya
bir kuruma
devretmekle de
gelmez.

Yine atasözlerimizden
birinin dediği gibi : 
''El, elin işini ,
türkü
söyleyerek yapar“.

Madem bu havale
yöntemleriyle aileye
düzen gelmiyor.

Neden hala veliler
evlatlarını başkalarına veya
başka kurumlara havale
etmeye çalışıyorlar ?

Çünki kendisi bilgi
sahibi olmadığından

işin kolayı birilerine
havale etmek olduğundan.
Halbuki bu yolun yanlış
yol olduğunu bile bile
hala havale yöntemine
başvururlar.

Halbuki
atasözlerimiz der :
Taşıma suyu ile
değirmen dönmez.

Yani yine
anne babalık görevini
(belki de manevi
değerlerden yoksun olan )
herhangi bir kişiye veya bir
kuruma havale edildiğinde,
o kişi veya
herhangi bir kurum,
anne babalık görevini,
ne kadar ifa edebilir ?

Hiç bir zaman
öz anne baba gibi
eğitim verebilirler mi ?

Kendini tam
yetiştiremeyen

anne babanın,
veya üniversite
okudum diye veya
iş adamı oldum diye
kendini yetişmiş
zanneden veliler,
evlatlarını kişi veya
kurumlara havale

ettikleri çocuklarda,
ileride daha olumsuz
sorunlar ve zorluklar
görülmektedir.

Hem bu çocuk
yetiştirme
görevini üzerine alan
iyi niyetli kişi veya
kurumlar dahi olsa,
aslında velilere 
balık tutmayı değil,
balık vermeye
çalışmıyorlar mı ?
 


Ayrıca en değerli
varlığımızı dahi,
başka bir kişiye
veya bir kuruma
havale ettiğimizde,
uygulamalı olarak,
evladımıza bizler
neleri öğretmiş
oluyoruz ?


Evvela
anne baba olarak
kendimizi yetiştirmede
iflas ettiğimizi
başta dünyaya ve
daha sonra evladımıza
ilan etmiyor muyuz ?

Bu başarısızlık durumu
ve havale etme olayını
hisseden çocuklar,
velilerine saygı ve
hürmet gösterme de
zorlanma
zlar mı ?

Bir an evvel :
"Bin kilometrelik
yolculuğa bile,
bir adım ile başlanır"

diyerek ailemizi
planlamaya başlamalıyız.

Evvela
ailemizi planlamadan
önce kendimizi
ve ailemizi planlamadan
önce çocuğumuzu
planlamayalım.

Önce kendimizin başarılı
yani  uygulanmış ve denenmiş
başarıya götürmüş
bir planı olmalı.

Çünkü kendini terbiye
edemeyen
başkasını
terbiye edemediğinden
evvela kendimizden
başlamamız gerek
mez mi ?

Hem bir para ücret
karşılığında
balık almaya
alışan bir çocuk yarın
hangi meziyetleri
elde edemez ? 

Bir makine`nin mucidi
veya mühendisi
o makine için bir plan
veya bir kullanma kılavuzu
yazıyor da
bir insanın mucidi,
yaratıcısı olan Allah
o insana kullanma
kılavuzu vermiyor mudur ?

Halbuki bir veliyi yaratan ve
ona kullanma kılavuzu olarak
Kur'an ve Sünneti
gönderen bir Yaratıcı,
evladını nasıl yetiştireceğini
tarif etmez mi ?

Yapacağı planı
pedagoji ve psikolojinın
yanısıra Kur`an ve
Sünnet ekseninde
yapması gerekmez mi ?

Her veli başta kendisini ve
sonrada evladı
Kur`an ve Sünnet
ekseninde hazırlanmış
bir plan ve program
dahiline
koyduğunda,
işler daha farklı olmaz mı ?
 
Peki var mı böyle yazılı
olarak hazırlanmış
bir planımız ?
Malesef Haaaaayıııırrr !
Anne babaların 
düzenli güncelleme veya 
kendilerini geliştirme
faaliyetine zamanında
başlamayıp oluşturdukları 
hayat şartlarından dolayı 
önceleri kendi eksikliklerinin
farkına varamıyorlar.

Velilerin yanlışları 
diplomaları olsa bile
cahillikleri yüzünden,
veya oluşturdukları
hayat şartları yüzünden, 
çocukları daha küçük diye
önceleri velileri fazla 
rahatsız olmuyorlar.

Fakat zamanla çocuklarda
velilerini kopyalama suretiyle
görünen davranış bozuklukları
ortaya çıktıkça
veliler rahatsız
olmaya başlarlar.

Mesela
okul dönemlerinde
veya toplumda çocuklarında
yanlış davranışları
müşahede edildiğinde,
gittikçe veliler daha çok
rahatsız olmaya başlarlar.

Bu noktada veliler
yine kendilerini değiştirme
yerine çocukların hatalarını 
örtme yöntemini kullanarak
gizlemede ve örtmede
gittikçe uzmanlaşıyorlar.
Onun için eskiler şöyle derler :
"Gözünü kapayan,
yanlız kendine gece yapar"
Soru 2 : 
Eğitimde ebeveynlerin
altı bahaneleri nelerdi ?


o -->  vakitsizlik

o -->  maddi imkansızlıklaro -->  suçu kendi
anne babalarına atma o -->  çevreye / sisteme
/ devlete yüklemek


o -->  erteleme hastalığıo -->  kendini düzenli eğitmeme hastalığı
 

8.jpg

Lütfen aşağıdaki videoyu tüm sayfayı okuduktan sonra seyredin. Ve her sayfayı okuduktan sonra en az  12 soru, Her sayfadaki "Okul evde başlar" ses kayıtlarını dinledikten sonra en az 12 soru ve aşağıdaki videoyu seyrettikten sonra en az  12 soru olmak üzere toplam 36 soru çıkarmayı unutmayın.

Kadın - Erkek Farklılıkları
( Sema Maraşlı )

 
 
 
 Dikkat ! 
Sizlere çeşitlilik adına Eğitim faaliyetlerinizde alternatif olabilecek
bu videolardaki şahısların isimlerini google gibi arama motorların da arattığınızda
daha çok farklı ve faydalı videolarıda mevcuttur Farklı bulduğunuz şeyleri kendilerine bildirebilir, olumlu bulduğunuz faydalı yönlerindende istifade edebilirsiniz.


 

06 - Okul evde başlar - 6
00:00 / 19:16

Okul evde başlar - 06

bottom of page