top of page
Doktor ' s Klinik

Before  mother                   fathers
should be treated

Page 14  

 Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.tekvandoakademisi.com/        https://www.risaleinurakademisi.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitimde üçüncü kural :
Önce anne-baba tedavi edilmeli
Anne-baba tedavi edilmeden çocuklar eğitilemez.
Dini ve ahlaki değerleri öğretmek ve yaşamak
ve toplumdaki zıtlaşmaları ve çatışmaları anlamak
ve sonra da çocuklarına anlatmak ailede büyüklerin görevidir.
Sadece anlatmak değil özellikle yaşamakla mükelleftirler.
Yaşamak ise kendini eğitmek ile ancak olabilir.

Kur`an ve Sünneti çok iyi öğrenmek lazım.
Ayrıca sahih Hadis-i Şerif ile tebşir edilen
ve yüz senenin başında o asrın ihtiyaçlarına göre 
Kur`anı yeniden tefsir eden o asrın müceddidlerinin
manevi tefsirlerinden de istifade edilmelidir ki,
toplumsal ve dini çatışmalarımız minimilize edilsin.
(Hele de bu enaniyet asrın da)
https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/muceddid

Pek çoğumuz anne baba olarak
çocuklarımıza örnek olma
görevimizden kaçıyoruz.
Çünkü örnek olma bilgi ile ve 
kendini yetiştirme ile mümkün oluyor. 
Bu da yetmez disiplinli ve
düzenli bir hayat gerekmektedir.
Düzen ve disipline girmeyi pek sevmeyiz. 
Ama evladımızdan düzenli ders calışmasını isteriz.
Bizler düzenli ders çalışmadığımızdan dolayı
zamanla çocuklardan manen kopuyoruz.


Cihazlara bağımlı anne babalar olarak
evlatlarımıza iyi bir örnek de olamıyoruz.
Bir şeylere bağımlı olarak belli bir müddet sonra
çocuklarımızın sorunlarını ya duymazdan geliyoruz,
ya da bir elimizde cep telefonu veya uzaktan kumanda aleti,
bir gözümüz telefonda veya televizyonda olarak geçiştiriyoruz.

Bazen de “Bunları soracağına,
git dersine çalış” 
gibisinden tersliyoruz.
Kafasında cevapsız sorular taşıyan,
üstelik anne-babasından beklediği
çok ilgiyi göremeyen bir çocuğun,
kendisini derslerine vermesi  hiç mümkün mü ?

Sonuç :  İçine kapanıklığın yanı sıra, derslerin de başarısızlık
ve ileride de dini vecibelerini yerine getirmede zorlanmalar.Biliyormusunuz, psikiyatriste götürülen bir çocuğun
önce anne babası müşahade altına alınırmış.
Psikiyatristler evvela anne-babayı dinler,
şikayet konusunun anne-babadan gelip gelmediğini,
çocuğa anne-babasından geçip geçmediğini araştırırlarmış.
Gerekiyorsa önce anne-babayı tedavi eder,
ondan sonra çocuğa yönelirlermiş.


anne                              
kız                                                     doktorönce  anne  baba doktora getirilmeli tedavi  edilmeli !

Bir psikiyatrist dostumdan
bunu öğrendiğim de doğrusu hiç şaşırmamıştım.
Çünkü her çocuk önce anne-babasını model aldığını,
gözlemlerimle biliyordum.

Every child first takes his parents as a model.
Yes; Every child first takes his parents as a model.
He imitates them. He tries to be like his parents.
First, as parents, we should ask ourselves this:
"Are we a good model for our children?"

                

Are we a good model for our children?    
Every child first takes his parents as a model.
He imitates them. He tries to be like his parents.
First, as parents, we should ask ourselves this:
"Are we a good model for our children?"

Let's give the answer honestly.
most of usWe are not a good example. if we wanted alsoWe cannot be.
Because we don't read, we don't try to learn.
Ourselveseducateeat or onedisciplineneverwe don't like it.
Onlymediafrom andenvironmentinherited from ancestors or grandparentsmethods
training methodWe are trying to implement it by counting.

These – call it “slap”,
want  Say "spank" or "smack",
if you want
“get out of heaven”
say –

whatever you say
always at the beginning

don't be angry,Do not scream or
violence income.

this is oursbankruptcy in education
what we do
is a symptom.

Something for our children
when we want to teach

We either shout or shout
We slap the nape of the neck.

The most common advice we give is
"be a man"It consists of a call.

It's good to be a man,
What will it be like to be a man?

What stages will it go through?
What will he learn?
Who will teach?

Who will take as an example? 
These are uncertain.

I'm sorry,
Don't be angry with me either

but parents
falling on
primary dutiesthe one which...

self renewal
and being an example
to educate themselves
They don't approach.
For this reason,
Every child failing the class 
His parents are also weak
I think you got it.
not passing the class
of children

parentsalso
flunked I'm counting.
Germany's NRW
Term report cards in the state
It is not sent home with children.
Class with parents
teachers make appointments,
prepared by themselves
living conditions As a result,
Come and take care of yourself and your child
They say get your report card. 


Does not like to take responsibility and
alwaysParents who avoid educating themselveschildren,
escape from liabilityI wonder who they learned from?
Children do not do their lessons as they should
I wonder  From whom did they learn, dear parents?Miss Hatice, aunt's window
Not children breaking and running,
In fact, they are their parents.
Children from their parents
What they saw, that's what they learned. 
They apply what they have learned, that's all.


Learning responsibility and self-education
childrenIf they learn responsibilityacts responsibly,
After breaking aunt Hatice's window,
they don't run away,they take the blamesaid.
In other words, they would suffer the consequences of their actions.
ProbablyThey learned to escape from us,
dear parents;

Why do you say?
We are also responsible for parental responsibilities.
Koran AndCircumcisioni orpsychology andpedagogy learn,
Don't we always escape without setting an example?


We ask our children to study hard,
ButWe do not study ourselves.
And because we didn't study our lessons,
Because our gallows of knowledge and culture are empty,
We avoid our children's questions.
Sometimes we are afraid that our baby will ask something.

 

birthday celebration

                                                                                     father
mother                  grandfather     
       grandchild                                    
                        

14 - Okul evde başlar - 14
00:00 / 20:30

Please belowvideoyuentire page after readingthen watch. And every pageAfter reading at least  12 questions, " on each page.School starts at home"After listening to the audio recordingsleast 12 questions and the following videoAfter watching at least  12 questionsto be about total of 36 questions Don't forget to remove it.

Spouses who share the same job       
(Sule & Salih Salman)

 
 
 
 Attention ! 
to youin the name of diversity In your educational activitiesalternativecould bepeople in these videos google their names When you search on search engines likemore different andUseful videos are also available You can let them know what you find different, you find positivecan also benefit from its beneficial aspectsyou are.
 

School starts at home -14

bottom of page